A A A

O TPO

Wyrastamy z tradycji, patrzymy w przyszłość.


Towarzystwo Przyjaciół Otwocka jest najstarszą organizacją społeczną w mieście. Powstało w 1912 r. zrzeszając w swoich szeregach wybitnych mieszkańców, którzy doprowadzili do nadania Otwockowi praw miejskich w 1916 r. Obecnie Towarzystwo liczy blisko 100 członków, ludzi zainteresowanych działaniem na rzecz rozwoju kulturalnego, gospodarczego i przestrzennego miasta - w poszanowaniu jego historii oraz naturalnych warunków przyrodniczych i walorów turystyczno-wypoczynkowych.