A A A

Obchody stulecia Towarzystwa Przyjaciół Otwocka już za nami

W grudniu 2012 r. minęło 100 lat od utworzenia najstarszej organizacji w Otwocku, jaką jest nasze stowarzyszenie. Jubileusz świętowaliśmy 16 grudnia w Muzeum Ziemi Otwockiej, w obecności wielu członków TPO oraz zaproszonych gości.

 

Historię TPO pokrótce przybliżył obecnym Sebastian Rakowski – obecny prezes Towarzystwa, a jednocześnie kierownik muzeum. Przypomniał, że w sytuacji gdy podczas zaborów władze carskie nie zgadzały się na utworzenie miasta Otwocka, Towarzystwo zorganizowało na tych terenach namiastkę władz municypalnych, dbając o rozwój podstawowej miejskiej infrastruktury. Następnie działacze TPO, konsekwentnie zabiegając u kolejnych władz o poparcie dla swoich planów, doprowadzili do nadania Otwockowi praw miejskich przez Niemców w 1916, a później weszli w skład lokalnego samorządu i dalej pracowali na rzecz rozwoju swojej małej ojczyzny. Zarówno struktura pierwszego zarządu TPO, jak i pierwszych władz nowego miasta, była przykładem znakomitej współpracy dwóch narodowości, składających się na społeczny pejzaż Otwocka początków XX w. – Polaków i Żydów. Kończąc swoje wystąpienie prezes Rakowski życzył współczesnym otwocczanom podobnej inicjatywy i zaangażowania w codzienne sprawy miasta, jakimi wykazywali się założyciele TPO przez stu laty.

 

Gratulacje i odznaczenia

 

Z okazji jubileuszu TPO zostało uhonorowane medalem pamiątkowym Pro Masovia, który w imieniu marszałka województwa mazowieckiego Adama Struzika przekazał Dariusz Grajda. Wręczenie medalu rozpoczęło całą serię powinszowań. Prezydent Otwocka Zbigniew Szczepaniak, gratulując Towarzystwu 100 lat, odznaczył Otwocką Srebrną Sosenką panią Krystynę Kubiak, byłą prezes TPO, która w 1969 r. reaktywowała działalność organizacji po kilkudziesięcioletniej przerwie.

 

Andrzej Szaciłło, wiceprzewodniczący Rady Powiatu, podkreślił, że dzisiejsze TPO pięknie łączy czas miniony, historyczny, ze współczesnością; działa na rzecz kultury, a także zabiega o najwyższą jakość życia dla mieszkańców miasta. Jako były prezydent podziękował Towarzystwu za poparcie realizacji największego w historii Otwocka projektu wodno-kanalizacyjnego, zainicjowanego za jego kadencji.

 

Wśród składających gratulacje byli nie tylko samorządowcy, ale i przedstawiciele zaprzyjaźnionych instytucji i organizacji: Jacek Czarnowski (dyrektor Otwockiego Centrum Kultury), Zbigniew Nosowski (przewodniczący Społecznego Komitetu Pamięci Żydów Otwockich i Karczewskich), Paweł Ajdacki (prezes otwockiego oddziału PTTK), Janina Witkowska (przewodnicząca Towarzystwa Przyjaciół Józefowa).

 

Stulecie organizacji było okazją do wyróżnienia godnością członka honorowego TPO (za zasługi dla miasta i Towarzystwa) Krystyny Kubiak, Ireny Sarneckiej-Derkacz, Ignacego Gogolewskiego, Jana Tabenckiego oraz Witolda Trybowskiego i Macieja Świerczyńskiego. Członkom honorowym dyplomy wręczył Jerzy Rybak, wiceprezes TPO, dyplom dla zmarłego w sierpniu br. Macieja Świerczyńskiego, odebrał prowadzący całą uroczystość Maciej Pietrzyk.

 

Podziękowania dla przyjaciół

 

Podczas spotkania w Muzeum Ziemi Otwockiej gościliśmy wielu przyjaciół Towarzystwa, z którymi nasza organizacja współpracuje na co dzień. Podziękowania i dyplomy były skromnym, ale szczerym wyrazem naszej wdzięczności i uznania dla wszystkich osób i instytucji, bez których nie udałoby się przeprowadzić wielu udanych przedsięwzięć. Z rąk Sebastiana Rakowskiego oraz Anny Szymańskiej-Petryk, pamiątkowe dyplomy odebrali: Dariusz Grajda (w imieniu marszałka województwa mazowieckiego Adama Struzika, który objął patronatem organizowany przez TPO Festiwal Świdermajer), Andrzej Szaciłło (w imieniu starosty powiatu otwockiego Bogumiły Więckowskiej – za pomoc przy organizacji festiwalu), prezydent Zbigniew Szczepaniak (za wszechstronną pomoc dla Towarzystwa ze strony miasta), Patryk Popis (w imieniu Klubu Batory, za współpracę przy realizacji projektów kulturalnych), Janina Fuksiewicz (zasłużona działaczka TPO), Jacek Czarnowski, Zbigniew Nosowski, Paweł Ajdacki (współpraca TPO i PTTK ma wyjątkowo szeroki charakter), Tomasz Kapusta (w imieniu swoim i Tomasza Brzostka, za wkład w organizację Festiwalu Świdermajer i inne inicjatywy podejmowane przez TPO wspólnie z portalem Świdermajer.info) oraz Maciej Łabudzki z biuro/galerii (również zaangażowany w wydarzenia pierwszej edycji festiwalu).

 

W części artystycznej uroczystości wystąpiła Irena Sarnecka-Derkacz, która przedstawiła okolicznościowy wiersz, a następnie Dominika Świątek i Leszek Czajkowski zaprezentowali krótki recital, złożony z muzycznych interpretacji utworów wybitnych poetów. Na zakończenie artyści wykonali wspólnie z publicznością kilka kolęd. Po zakończeniu ich występu na gości czekały lampka szampana i poczęstunek, przy którym w nieoficjalnej już atmosferze do wieczora wspominano wydarzenia z długiej historii Towarzystwa Przyjaciół Otwocka.

 

Przemysław Bogusz